สวัสดี! ผู้มาเยือน ยินดีต้อนรับสู่ Pokémon Council Thailand (PCT) เว็บบอร์ดสภาโปเกมอนแห่งประเทศไทย

Share
Go down
Oak
Staff
Staff
Reply : 9
Credit : 1
Pokécoin : 617
ดูข้อมูลส่วนตัว

วิธีการเก็บ EV โปเกมอนอย่างละเอียด

on Wed Oct 04, 2017 1:42 pm
วิธีการเก็บ EV โปเกมอนอย่างละเอียด

ปกติแล้วโปเกมอนที่เราเพิ่งจับมาใหม่หรือเพิ่งฟักออกมาจากไข่ จะมีค่า EV เป็น 0 ทั้งหมด ทำให้เริ่มเก็บ EV
ด้วยวิธีการต่างๆได้เลย แต่หากคุณได้รับโปเกมอนมาจากคนอื่นหรือเคยเก็บ EV พลาดไป สามารถใช้เบอร์รี่
ในเกมให้โปเกมอนกินเพื่อลดค่า EV ลงและเริ่มต้นเก็บใหม่ได้ แถมการกินเบอร์รี่ยังทำให้โปเกมอนของคุณ
มีความเชื่อง (Happiness) เพิ่มขึ้นด้วย โดยการกินเบอร์รี่ 1 ลูกสามารถลด EV ค่านั้นๆได้ 10 แต้มในโปเกมอนภาค Sun/Moon นั้นมีวิธีการเก็บค่า EV อยู่ 3 วิธี ได้แก่...

1. Poke Pelago
เก็บด้วยการปล่อยโปเกมอนไว้ที่เกาะ Poke Pelago โดยจะใช้การเล่นประมาณ 63 Sessions จึงจะทำให้
ค่า EV ค่านั้นๆเต็ม 252 แต้ม หรือประมาณ 38 Sessions กรณีที่กิน Vitamin เข้าไปสูงสุดแล้ว พูดง่ายๆ
คือ +4 แต้ม EV ต่อ 1 Session นั่นเอง

2. Vitamins
คุณสามารถใช้ไอเทมวิตามินประเภทต่างๆเพื่อเพิ่มค่า EV ให้กับโปเกมอนได้ โดย 1 ขวดสามารถเพิ่มค่า EV
ค่านั้นๆได้จำนวน 10 แต้ม แต่วิตามินสามารถช่วยเพิ่มได้สูงสุดได้เพียง 100 แต้มเท่านั้น กรณีที่ค่านั้นๆมีค่า
EV เกิน 100 อยู่ตั้งแต่แรกแล้ว ก็จะไม่สามารถใช้วิตามินช่วยเพิ่มได้อีก

3. Pokemon Battle
เก็บด้วยการแบทเทิลกับโปเกมอนป่าหรือเทรนเนอร์ในเกม (ยกเว้นแบทเทิลออนไลน์)
- - คลิ๊กที่นี่เพื่อเช็คค่า EV ที่ได้รับจากโปเกมอน - -

เทคนิคการเก็บค่า EV ด้วยการแบทเทิลนั้น คุณสามารถร่นระยะเวลาการเก็บได้โดยใช้ไอเทมและโปเกรัสช่วยได้
ซึ่งหากมีทั้งสองอย่างนี้คุณจะสามารถประหยัดเวลาในการเก็บ EV ได้อย่างมาก แต่ถ้าหากไม่มีก็ไม่ได้แปลว่าจะ
เก็บ EV ไม่ได้นะครับ ยังเก็บได้เหมือนเดิมเพียงแต่อาจใช้ระยะเวลาที่นานขึ้น

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านเทคนิคการย่นระยะเวลาการเก็บค่า EV:
→ 3.1 : Power Item
ไอเทม Power ประเภทต่างๆ หาได้จากการแลกแต้ม BP จาก Battle Tree และ Battle Royal จำนวน 16 BP
ต่อไอเทม 1 ชิ้น ซึ่งเมื่อคุณนำไอเทมให้โปเกมอนถือ โปเกมอนตัวนั้นจะได้ค่า EV เพิ่มอีก 8 แต้มจากการแบทเทิล

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณให้โปเกมอนถือไอเทม "Power Weight" ไปสู้กับ Caterpie ที่ให้ EV ของ HP +1 แต้ม
แปลว่าหลังสู้จบคุณจะได้ EV ค่า HP ทั้งหมด 1 (จาก Caterpie) + 8 (จาก Power Weight) = +9 EV นั่นเอง!→ 3.2 : Pokerus
โปเกรัส คือ เชื้อไวรัสอย่างหนึ่งของโปเกมอน สามารถติดเชื้อจากการแบทเทิลกับโปเกมอนป่าหรือการแพร่เชื้อจาก
โปเกมอนที่ติดไวรัสอยู่แล้ว แต่ไวรัสชนิดนี้เป็นไวรัสดี เพราะจะทำให้คุณย่นระยะเวลาในการเก็บค่า EV น้อยลงมาก
เพราะโปเกมอนที่ติดไวรัสจะทำให้คุณได้รับค่า EV x2 เท่าจากปกตินั่นเอง!!

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเอาโปเกมอนทีติด Pokerus ไปสู้กับ Caterpie ที่ให้ EV ของ HP +1 แต้ม แปลว่าหลัง
สู้จบคุณจะได้ EV ค่า HP ทั้งหมด 1 (จาก Caterpie) x 2 (จาก Pokerus) = +2 EV นั่นเอง!

หรือหากคุณใช้ควบคู่กับไอเทม Power ด้วยก็จะยิ่งทำให้ได้ค่า EV มากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากคุณให้โปเกมอน
ที่ติด Pokerus ถือไอเทม "Power Weight" ไปสู้กับ Caterpie ที่ให้ EV ของ HP +1 แต้มแปลว่าหลังสู้จบคุณจะ
ได้ EV ค่า HP ทั้งหมด [ 1 (จาก Caterpie) + 8 (จาก Power Weight) ] x 2 (จาก Pokerus) = +18 EV นั่นเอง!

โปเกรัสมี 2 ชนิดคือ...

1. โปเกรัสที่สามารถแพร่เชื้อได้
โปเกรัสชนิดนี้จะสามารถแพร่เชื้อให้โปเกมอนตัวอื่นๆในทีมได้ สังเกตได้จากจะมีไอคอนเขียนว่า Pokerus สีชมพู
แบบภาพซ้าย โดยปกติส่วนใหญ่มักจะเก็บตัวที่แพร่เชื้อได้เอาไว้ใน PC เพราะหากเก็บไว้ในทีม เมื่อผ่านระยะเวลา
ไปสัก 1-3 วัน โปเกรัสนั้นจะกลายเป็นโปเกรัสชนิดที่สองนั่นคือ...

2. โปเกรัสที่ไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้ว
โปเกรัสชนิดนี้จะไม่สามารถแพร่เชื้อให้กับตัวอื่นๆได้แล้ว แต่ผลของโปเกรัสจะคงอยู่ตลอดไป นั่นคือหากนำไปเก็บ
EV ก็จะยังคงได้แต้ม x2 เท่าอยู่เช่นเดิม สังเกตได้โดยจะมีไอคอนรูปหน้ายิ้มสีชมพูแบบภาพขวาขึ้นแทนนั่นเอง

วิธีที่ง่ายที่สุดในการหาโปเกมอนที่ติด Pokerus คือขอบริจาคจากคนที่มีตัวที่ติดไวรัส แล้วคุณเอามาแพร่เชื้อ
ต่อด้วยตัวเอง เพราะแค่มีตัวที่สามารถแพร่เชื้อได้ 1 ตัว ก็สามารถนำไปแพร่เชื้อต่อได้ไม่จำกัด ตราบได้ที่ยังคง
สามารถแพร่เชื้อได้อยู่→ 3.3 : S.O.S. Battle
หรือที่เราเรียกกันว่าการเชน (Chain) นั่นคือระบบการต่อสู้แบบเรียกเพื่อนมาช่วย อันนี้ให้จำง่ายๆว่าได้ผลลัพธ์
เหมือนกับ Pokerus นั่นคือ หากโปเกมอนที่เรากำลังต่อสู้มีการเรียกพวกมาช่วย เราจะได้ค่า EV เมื่อเราสู้ชนะ
เพิ่มขึ้น x2 เท่า

ยกตัวอย่างเช่น หากคุณไปสู้กับ Caterpie ที่ให้ EV ของ HP +1 แต้ม และ Caterpie เรียกเพื่อนออกมาช่วย
แปลว่าคุณจะได้ EV ค่า HP จาก Caterpie จาก 1 EV เป็น (1 x 2) = +2 EV ต่อ Caterpie 1 ตัวนั่นเอง!

แน่นอนว่าสามารถใช้ระบบนี้ควบคู่กับไอเทม Power และ Pokerus ไปด้วยได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น หากคุณ
ให้โปเกมอนที่ติดโปเกรัสถือไอเทม "Power Weight" ไปสู้กับ Caterpie ที่ให้ EV ของ HP +1 แต้ม และทำให้
Caterpie เรียกเพื่อนออกมาช่วย แปลว่าคุณจะได้ EV ค่า HP จาก Caterpie ต่อ 1 ตัวสูงสุดถึง +36 EV !!!

คุณสามารถใช้ไอเทม "Adrenaline Orbs" เพื่อให้โปเกมอนเรียกเพื่อนออกมาช่วยได้ง่ายขึ้นได้อีกด้วย สามารถ
ซื้อไอเทมนี้ได้ที่ Shop ใน Pokemon Center ครับ

** วิธีนี้จำเป็นต้องทำให้โปเกมอนตัวหนึ่งเหลือเลือดน้อยที่สุด เพื่อที่จะได้เรียกเพื่อนออกมาช่วยได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
ส่วนใหญ่มักใช้ท่า False Swipe (TM54) ที่โจมตีแล้วทำให้ Hp ของศัตรูเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ในการเชนแบบนี้
อีกทั้ง ห้ามทำให้โปเกมอนติดสถานะโดยเด็ดขาด เช่น ติดอัมพาต ติดพิษ ฯลฯ เนื่องจากโปเกมอนตัวนั้นจะหยุด
เรียกเพื่อนออกมาช่วยในทันที **ภาพด้านล่างคือลิสต์ชื่อโปเกมอนยอดนิยมที่เทรนเนอร์มักพาไปเก็บ EV เนื่องจากเป็นโปเกมอนที่หาได้ง่าย และ
เลเวลไม่เยอะมาก ทำให้สะดวกแก่การเก็บเป็นอย่างมาก แบ่งตามชนิดค่า EV ดังต่อไปนี้...

ขึ้นไปข้างบน
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ